Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, hvor vi er på vej hen...​

Er du en mindre eller mellemstor virksomhed kan det være svært at få et overblik og se mulighederne.

Derfor bør du overveje at få hjælp udefra. Tiden kan være svær at afsætte, selvom ønsket om en grønnere profil og en lysere fremtid er til stede.

Start virksomhedens rejse mod en bæredygtig omstilling med det samme og lad mig hjælpe dig. 

Jeg ønsker at levere en skræddersyet handlingsplan, der passer til netop din virksomhed, da jeg brænder for at finde løsninger, der kan tages fat på nu og her samt anvise vejen frem…

Sammen tager vi hul på en ny fortælling…

Din virksomhed skal ses udefra og forståes indefra...

Business is not as usual

Din adfærd siger alt om dig. Både når det kommer til de kun 3 sekunder et website skal performe på og de 3 minutter, det tager et menneske, at få et indtryk af et andet menneske.

På samme måde gælder det for virksomheder. Det er din adfærd, der viser hvem du i virkeligheden er og dine kunder har aldrig haft nemmere muligheder for at tjekke dig ud. 

Bæredygtighed er ikke noget man køber, men noget man investere i at blive en del af. Man kan ikke bare “vaske sig grøn” (greenwashing).

Lets Rethink

ReTænkning på bæredygtighedfronten

LetsRethink er min identitet på det arbejde, jeg ønsker at bidrage med i forhold til bæredygtighed.

Jeg vil kæmpe for en bedre verden og en levevis, hvor vi lever i en respekt for og opmærksomhed på det, vi selv er en del af…

New Age Indian

Det handler om at Retænke
det eksisterende mindset

Hvis vi f.eks ser tilbage på de gamle amerikanske indianerkulturer ligger der en stor inspirationskilde.

De forstod om nogen at bevæge sig i en respekt for naturen, samtidig med med at de levede i et samfund med menneskelig overlegenhed.

Det forenedes i en fuld bevidsthed om tilhørsforholdet til naturen og respekten, der følger med bevidstheden om at man selv er en del af noget.

Menneskelig omstilling

troen, viljen og lysten
til at ændre os

Jeg vil gerne arbejde med denne menneskelige omvending eller finden tilbage – det kan både ske på et virksomhedsplan med verdensmålene for øje og med en helt anden approach end den tidligere greenwashing.

Samtidig finder jeg det utrolig spændende at arbejde med virksomhedkulturen og integrationen således at der kommer en dybde i og noget den ansatte spejler sig i og er stolt af.

Her ligger selvfølgelig også håbet om at den enkelte ændre mindset og adfærd og tager dette med hjem.

Fremtiden består af det gode eksempel og vores tids voksengeneration skylder den næste generation at bæredygtighed er den naturlighed, de tager afsæt i. Så tror jeg ikke, at der er grænser for hvor de kan nå hen med det.

Det hele handler også om vores egen venden tilbage til en bedre balance imellem krop, sind, og sjæl. En balance der giver en større livskvalitet.

Vi kan opnå alt hvis vi har troen, viljen og lysten til at ændre os og sætte os mål på rejsen med en bedre fremtid…

No Worries

Vi skal ikke tilbage, men derimod frem mod noget bedre...

Det er ikke fordi at vi skal tilbage til det gamle – det vil være utopisk. Men vi skal tillære os måden at tænke på og drage nytte af, at vi allerede har været der.

Det er slet ikke så svært, men det har med mindset og adfærdsændring at gøre og må ikke blot blive en tidstrend. Det skal måske indlæres, men det skal ende med at komme indefra og afspejle sig i en naturlighed hos den enkelte før målet er nået.

Den dag det sker har vi fået vendt det hele til det bedre og vi vil alle kunne mærke alt det gode, der følger med.

Vi kommer jo fra naturen og kun vores udvikling har får os til at tro noget andet.

Nu er det tid til at vende tilbage og komme på hold med hinanden igen. Kloden og mennesket…

Bæredygtighed
er ikke rocketscience

Det kan umiddelbart synes svært at komme igang med, men bæredygtighed er i sig selv ret simpelt.

Mange tiltag kan gøres ret let, mens andre lidt mere krævende har brug for en større kørerplan, men det samlede mål er tydeligt.

Sidder du stadig og føler at det er en kæmpe at lægge sig ud med, så er du ikke anderledes i forhold til andre virksomheder

Der er mange ting at sætte sig ind i og området har endnu ikke en naturlig plads. Først og fremmes skal der tjenes penge, så det udskydes nemt.

Hvad det vil have af omkostninger og hvordan måler man på succes?

Dertil kommer implementering, som kan være på mange forskellige niveauer og kræver styring og sidst men ikke mindst synliggørelse internt og eksternt og derved sikring af en øget brandværdi.

Helikopterpiloter
flyver helikoptere

Vil man have et godt overblik er det er en rigtig god idé at få hjælp udefra og det er det flere grunde til…

Man bliver betragtet udefra i et før og efter billede og med en helikopter man ikke selv kan flyve, fordi man ikke kan se skoven for bare træer, da man selv er for langt nede i sovsen og for indarbejdet en del af virksomheden.

Derfor er man ofte låst af en
“det plejer vi “historik og en organisation der tænker eller styres på en bestemt måde.

Med andre ord får man ikke altid tænkt stort nok og sat de rigtige perspektiver på.

Det behøver ikke
koste en bondegård

At tænke stort behøves ikke at koste en bundegård.
Noget vil kunne klares med ret simple omstillinger og tiltag.

Når man så tager fat på de større områder som også indebære fremtidssikring og en øget brandværdi vil det kunne måles på bundlinie i form af konkurrenceevne og lignende i den sidste ende.

Men det koster noget at gøre en forskel og man skal bære viljen til at omstille helhjertet. Det skal transparens og ærlighed til og ikke bare et ønske om at se godt ud.

Spørgsmålet er i sidste ende om man har råd til at lade være.

For der er en stigende efterspørgsel på bæredygtighed. Både den fra kunderne, men i høj grad også fra de virksomheder der samarbejder.

Ved at samarbejde med ligesindede styrker man sin egen bæredygtighedsprofil.

Cut the crap
and get to the bone

Nogle der tilbyder CSR ydelser er mere forhippede på at skabe historierne, der kan vises frem end faktisk at skabe nogle omstillinger, der batter noget.

Der har været en overflod af greenwashing i markedet, hvor målet bare er at pyntes i stedet for at tage reel action og skabe vedvarende resultater.

Historierne skal da fortælles, men gør det på bagkant som en slags velovervejet rapportering.

Få hjælp fra en dedikeret konsulent, så bæredygtigheden får et ansigt i samarbejdet og så der opnås en fælles forståelse både for udfordringer og muligheder.

Din virksomhed skal ses udefra og forståes indefra, og det kan kun lade sig gøre i en tæt dialog, hvor man invitere en kompetent udefrastående ind.

Rom blev ikke
bygget på en dag

Dog skal vi være noget hurtigere i omstilling og parathed, men det er vigtigt at man ser det, som en rejse man tager hul på mere end et mål der skal nås.

Selvfølgelig skal der seriøse mål og midler til at lave eneffektiv omstillingen og kan ses i fremtidssikring og på bundlinie, men det er netop her at man har brug for en handleplan.

Så kan man vælge at tage sine kunder med på rejsen fra dag 1. eller arbejde sig frem til en milepæl på vejen først.

Dette er helt individuelt i forhold til, hvad der passer bedst til hvilken virksomhed.

Rigtig bæredygtighed
er det nye sort

Det er vigtigt for fremtidens forbrugere at kunne sætte så grønt og bæredygtigt et aftryk i verden som muligt og man ønsker at være en aktiv del af det.

Alligevel vil vi gerne have at det gjort nemt, og det er her at virksomhederne ved at omstille sig til bæredygtighed, bliver det foretrukne valg.

Bundlinje og bæredygtighed går altså hånd i hånd i den nye verden der åbner sig.

Ærlighed og autencitet

Jo mere transparent din virksomhed står frem, desto mere vil den vinde på den lange bane.

Bæredygtighed er ærlighed og med forbrugernes større og større krav samt evne til at undersøge facts, så er det heldigvis ikke længere muligt at ignorere og omgå dette.

Til gengæld skaber det loyalitet og samhørighed med kunder og samarbejdspartnere på den lange bane og på mange niveauer.

Der vil i sidste ende derfor også være fin og ærlig markedsføring og bundlinje at hente.

Skræddersyet medspiller ​

Lige så forskellige som virksomheder er, lige så forskelligt er det “Take” der skal til for at lige netop din virksomhed får den optimale succes med bæredygtighed, som den nye medspiller på banen.

Det er derfor enormt vigtigt at sætte bredt og gennemtænkt
igang med en bæredygtighedsprofil, der passer til virksomheden.

Samtidig skal de rigtige virksomhedssynergier findes og  matches, så hele billedet kommer til at passe i et sandt billede.

Lad os mødes til en snak om hvordan vi sammen får løftet den bæredygtige udvikling

thomas@reinventor.dk

Kontakt

Søndergade 41D - 8700 Horsens

+45 28 74 35 86